Szökőár után is hazatér a tenger
– Kis indiánkönyv –

Tisztelgés Elizabeth Barrett Browning emléke előtt

Szökőár után is hazatér a tenger (Kis indiánkönyv)
(Budapest, Hungarovox, 2010.
A borítót a szerző Felhőkutya című képe, Birtalan Zselyke fotóportréja és saját fotója felhasználásával Lieszkovszky Veronika készítette.)

Birtalan Ferenc:

Indián szonett

(In memoriam Degan Alihastro)


Elcsöndesül az esti madárdal
Denevér suhan az éjben
Egy bogár láng körül szárnyal
A végtelen eléd térdel

Ébrednek kint a szirének
Gyémántszikrát üt hajukon a Hold
Csillagokig sajdul az ének
Fájó szívedért ne őket okold

Jakprémes izzó öledbe rejt
Fogad szerelmed televénye
Istennőm vagy és én a kegyelt

Belehullunk a tejszínű égbe
Parti fövenyre írtuk a jelt
Nyitva az éj arany a szem érme

Degan Alihastro versei1.

Szélisten Esőisten
Hozzatok enyhülést
Sebére szívemnek
Madáristen
Tépd torkomból a jajgatást
Szaladj elő ősi hegyekből
Leopárdisten
Nincs velem az én szeretőm
Napra tárja combjai ívét
Mézcsorgású kútjára
Más hajol enyhért
Tengerszín szeméből
A gyönyör másra sugárzik2.

Elment a tengerszín szemű
Mikor a medve északra indult
Összeszedte fonott kosarába
Ami hozzá tartozott
Ment a medve után
Nincsen azóta nyugovásom
Állok határunk hegyének ormán
Hiába nézek utána
Látásomat homályosítja a
Szelek Ura
De várok
Szökőár után is hazatér a tenger3.

Ha más karjában nyugtat is az éjjel
Tudom ott vagyok a
Te ölelésedben
Mert álmaidban ezerszer szorítottalak
És álmaimban tízszer-ezerszer
Hozzám tapadtál
Nélkülem nem szökhetsz át a titkok kapuján
Ott vagyok vágyaid rejtőző-helyén
Ameddig nem küldik érted
Követeiket az istenek
Térj vissza végleg
Tengerszínszemű4.

Ragyogóm
Napraforgótányér-mosolyú
Aranyarcoddal halványítod a Napot
Tengerszín szemed irányítja
Hazatérésükben a csillagokat
Simogatásod hozza a tavaszi szellőt
Lázas homlokom mögé
Te igézed az álmot5.

Reggel ha látod az égen a kondort
Tudhatod vigyáztam álmodat éjjel
Ne riasszon a pumaszemű szörny
Gyékényed fölé ne szálljon Denevérasszony
Tengerszín szemed ne nyíljon az éjbe
Mikor sápad az utolsó hajnali csillag
Előhajtani aklából a Ragyogót
Fölsiklik az égre a kondor
Visszahullajtod takaródra az árnyat
Állok messze a hegyeknél
Nézek utánad
Szárítják könnyes arcomat
Keselyűszárnyak6.

Én Degan Alihastro
Nem lehettem igazi harcos
Nem indulhattam harcba csatába érted
Varázslók üldöztek a sivatagba
Magához senki nem fogadott
Szegényes vackomon
Hozzám törleszkedett az ének
Hozott vigaszt nekem
Láthassalak
Mesélhesselek téged
Tengerszínszemű aki vagy
Ki ismételhetetlenné lett
Hajnaltól hajnalig fénylő
Kígyóasszony-bőrbe bújt
Ékkő7.

Nézlek messziről
Korsódat válladra vetted
Töltve csobogó patakvízzel
Láttam inni adsz a szomjazóknak
És kacagtál
Úgy kacagtál a fénybe
Hogy köréd gyűltek a madarak mind
Mentél szivárványruhában
Hozzád szaladtak az őzek
Nézlek messziről
Suhansz miként a szellő
Tengerszínszemű
Nem tudtam elszakadni tőled8.

Tavaszkezdetektől
Míg betakar a kristályfehérség
Billegnek messzi hegyek csúcsán
Áldozati lánykák
Hallani moraját görgetegeknek
Ahogy a leopárdléptű Hatalmas
Hólavinákat rúg le a völgybe
Olyankor összehúzod magad
Fekszel riadtan szarvas-irha takaród alatt
Hűl a szerelmi katlan
Magadhoz melengetsz egy éneket
Tengerszínszemű
Amit én Alihastro
Valamikor teneked adtam9.

Patak zuhan a hegyről
Hallom a hangod
Szikláktól gyönyörült ének
Meddig hagynak az istenek itt
Cicomázni az évszakokat
Mikor küldenek karvalyokat érted
Légy templomuk oltárdísze
Kifosztva utánad meddig tátogat a nyár
Jaj vigyázz szemed nélkül ne hagyd
Tengerszín-szerelemtelen
Halott hideg a smaragd10.

Ó Hatalmas Tollas Isten
Hagytad
Méltatlan gyermekedet maradni a fényben
Engedtél szelek fészkeihez
Gyümölcsös kertedben hagytál
Kosarát tartsam a
Tengerszínszeműnek
Ó Hatalmas Tollas Isten
Engedd még maradjak
Dicsőítsem énekemmel
Mielőtt letakarja fényeimet a szárnyad11.

Összekészítve minden énekem
Szikrázó hajnalom
Tengerszínszemű
Gyékényed mellé teszem
Nem lehettem a társad
Vidd minden énekemet
Ne dobd prérikutyáknak
Vidd ringó lépteiddel a ritmust
Gyümölcseid magjai benned
Vagyunk egymás ajándékai
Együtt éljük haljuk a csendet12.

Friss legelők felé indulnak a bölények
Lassan magukhoz hívnak az istenek
Tengerszínszemű
Itt kell hagyjalak téged
Lesznek szép napjaid szerelemre
De hiába intenélek
Készül valahol ellened is a tél
S az istenektől
Téged se véd az ének
Ameddig vagyok
Addig szeressél13.

Aranykorongokat ragyogtat melled
Lecsukló fejemet
Pihenni engedd
Simítsd homlokomat
Simogasd meg az arcom
Tengerszínszemed búcsúztasson
Míg átkísér őseinkhez
A gyászba öltöző alkony14.

Az istenek felsorakoztak
Elmondtam minden éneket
Hagyjanak menni
Eleresztem a kezed
Lesz akit szeress
Higgy jön
Mint én majd ő is úgy keres
Csókodtól sok éj lesz fűszeres
Míg reád borul a végtelen
A mindenség-kormú tál
És hozzám simulsz és jössz velem
Tengerszínszemű
Te örök portugálZáróvers

Szélisten Esőisten
Elment a tengerszín szemű
Ha más karjában nyugtat is az éjjel
Ragyogóm
Reggel ha látod az égen a kondort
Én Degan Alihastro
Nézlek messziről
Tavaszkezdetektől
Patak zuhan a hegyről
Ó Hatalmas Tollas Isten
Összekészítve minden énekem
Friss legelők felé indulnak a bölények
Aranykorongokat ragyogtat melled
Az istenek felsorakoztak


Birtalan Ferenc: Indián szonettekI.

Nincs velem az én szeretőm


A kunyhómban már rég a szél lakik
Magány van bent és fázás reszketés
Feküdtem fájt nem tudtam merre mész
Mint hajnaltón a ködbebújt ladik

Mit áldozzak hogy legyél újra itt
Fogynak napjaim életem kevés
Minden mi szép volt olyan messze vész
Megyek merre a Nagy Szellem lakik

Jó lenne együtt most is teveled
Vesszen minden más úgysem érdekel
Csak látnám újra tengerszín szemed

Keserű így már túlcsordult kehely
Számhoz emelem a kezem remeg
Egy jel kéne csak hogy nyomomra leljII.

Mikor a medve északra indult


És gondol egyet és összerámol
Nem tudni valaha visszatér-e
És lesz-e múltja ha nincs reménye
Vajon ad neki jövőt a távol

Ahogy itt volt rég lehet majd bárhol
Elmorzsolhatok pár könnyet érte
Van-e válasz tétova miértre
Lehet-e lenni nincsből hiányból

Körmeit viseld bár gyöngysorokban
Mi volt nem meséli el a medve
Fönn északon ki tudja hogy van

Fonott üres kosárban az este
Istenek éjfehér fénye lobban
Északon titok talány a messzeIII.

Hozzám tapadtál
Nélkülem nem szökhetsz át a titkok kapuján


Mert azt akartam hogy velem legyél
Beloptam magam lélegzetedbe
Nem láttál árnyékod voltam este
Könnyű ruhádba kapva én a szél

Reggelid mellé én voltam kenyér
Nyakszíjad sötét görbült keresztje
Egy halk kérdés legbelül szeretsz-e
És én voltam a híd hol jött a mély

És én voltam a mély a híd alatt
Csalogattalak omolj le hozzám
Varázsigékkel jöjj én hívtalak

Víz lennék arcod megsokszoroznám
Nem tudom ki az őr és ki a rab
Nem tudom angyal vagy-e vagy rossz lányIV.

Napraforgótányér-mosolyú aranyarcod


A harmatot ha összesöpörte
Hozzád megy meglátogatja arcod
Kacéran ránevetsz csókra tartod
Melled balzsamos mézízű körte

Mintha zacskónyi arany zörögne
Hull hajadra fény nem kell akarnod
Templom fölötted az égi csarnok
Égsz napraforgótányér-körökbe

Mosolyod üzenetéért szállnak
Kezeden megpihennek a sólymok
Híredet viszik a Nagy Királynak

Éneked visszhangozzák az ormok
Tavasz voltál ma tűztorkú nyár vagy
Mész a patakhoz ruhád megoldodV.

Gyékényed fölé ne szálljon Denevérasszony


Nem tudod mit kavar föl az álmod
Csókokat-e vagy patkányvicsort
Reggelre nem tudod ki és mi volt
Amiért a lélek felkiáltott

Nincs fontosabb ma is mondom álmodj
Hogy visszatalálj magokat ki szórt
Mit fölcsipegetett a céda Hold
Vajh megadatik-e kitalálnod

Nem tudom ütök ritmusképletet
Szívbillentyűkön lüktet a vérem
Ám fogalmam sincs mi vagyok neked

Bizonygatod igen azt remélem
Zümmögsz valami furcsa éneket
És elszállsz egy jött-ment denevérenVI.

Hajnaltól hajnalig fénylő
Kígyóasszony-bőrbe bújt
Ékkő


Felszáradt az áldozati oltár
Nyugatra vitte a szűz sikolyát
Az Óaranyarcú bérceken át
Tengerszínszemű te merre voltál

Rég becsukódott az égi portál
Csapódtam hontalan én renegát
Halk eső mosta az éj derekát
Figyeltelek a kígyószobornál

Ruhátlan fénylett rézszínű tested
A pikkelyruha körbeölelte
Nem tudhattad hogy szorongva leslek

Alihastrónak tőrben a lelke
Nem nyerheti el már a szerelmet
Kígyóasszony a földre teperteVII.

Mentél szivárványruhában
Hozzád szaladtak az őzek


Lepkeröpülés úgy vitt a lábad
Az ösvényt talpaid alig érték
Piruló bokrok nyomod kísérték
Édes gyümölcsök néztek utánad

Itt vagyok én a pataknál várlak
Fölöttünk azúrral telemért ég
Mindenütt nyár és gyönyör reménység
Szikrázó vers vagy épp kitalállak

Madár villan vállad szárny simítja
Elnémul rád néz a királyharkály
Csőrét az ámulat nagyra nyitja

Tiéd a világ bármit akarnál
Tiéd a szerelem ősi titka
Tengerszínszemű engem akarjálVIII.

Billegnek messzi hegyek csúcsán
Áldozati lánykák


Reszketésed nem a jég okozza
Nem a hó nem a kúszó gleccserek
A Kígyóisten alszik majd veled
Vad öled melegét elkobozza

Dől az áldozati lánykák csokra
Kitépett szívük hóban hentereg
Keresheted a tavaszéneket
Ám hiába gondolsz volt korokra

Kapsz majd szerelmet bármennyi kell még
De a hideg már mindig megmarad
Fölötted forr a vérrel kevert ég

Hiába nevetsz bánatod tagadd
Egyre gyakrabban kísért az emlék
Ha nem vagyok bánat leszel magadIX.

Hallom a hangod
Szikláktól gyönyörült ének


Mikor a hegy elfogy patak zuhan
Éneked mint a lányhaj betakar
Tengerszínszemű mondd miért a jaj
Érzed talán a nyár is elsuhan

Van még idő s tudod hiába van
Patak sellő medret sziklába mar
De simogat nem bántani akar
És száll a csöppje szerte számtalan

Van még idő bárha patak lennél
Magaddal vinnéd vadak szájnyomát
Megadnád magad a tengereknél

Patakként messze jaj messze mennél
És csókolná a partokat a szád
Nem halnál zuhannál énekelnélX.

Mielőtt letakarja fényeimet a szárnyad


Istenek kaptam sokszor sok napot
Vittetek a hegyekhez előttem
Futottak folyók állok az őszben
És ti tudjátok csak még mit kapok

Engedtek-e még nekem holnapot
Napfényben hagytok-e még időzzem
Ne vegyétek arcát vissza tőlem
Ahol ő van még hadd maradjak ott

Nézzél rám Hatalmas Tollas Isten
Csőrödben tartod a Napot Holdat
Mikor jön értem hogy elrepítsen

A Fekete Sas hallom dobolnak
Félek Hatalmas rám hűl az ingem
Tengerszínszemű nem látok hol vagyXI.

Vidd ringó lépteiddel a ritmust


Minden énekem te lettél te lány
Ritmus vagy a lüktetés szívemben
Hogy tudtál így elbűvölni engem
Ki mindenem vagy hogy lehetsz hiány

Menjünk bármerre nincsen más irány
Viszlek itt vagy mindörökre bennem
Ében ékkő antracit szerelmem
Sok éjszakán fogsz emlékezni rám

Még akkor is ha ma még nem hiszed
Ha öled más fejét ringatja is
Elmondhatnám de ma ugyan minek

Látszatokban élve vakon hamis
Ösvényeken jársz megcsalod szíved
Nincsen más utam csak te vagy ma isXII.

Friss legelők felé indulnak a bölények
Lassan magukhoz hívnak az istenek


Forgunk mi is mint évszakok körbe
Új medvék jönnek és új farkasok
Hol ragyog arcod holnap nem vagy ott
Szellő fúj őrök vadászmezőkre

Így megy el minden friss tavasz zöldje
Ma még harmatosak a hajnalok
Feszes bőrödön a napfény dadog
Most még pillangók repülnek körbe

Suhansz cser-vörös mokaszinodban
Izmaidban laknak a szarvasok
De minden éjjelben újabb titok van

És jön majd reggel ami fájni fog
És jön egy este a fény kilobban
Másokkal fordulnak az évszakokXIII.

Tengerszínszemed búcsúztasson


Emlékszel még szaladtál nevetve
Friss virágokat lengetett hajad
Fű csókolta meztelen talpadat
Repültél a mezőn mint a lepke

Smaragdokat kaptál nagy szemedbe
Tengerzúgás volt igéző szavad
Tenger szemed a tenger te magad
Szellővel lettél a tavaszba festve

Hordlak magamban miként ha terhet
Hogyan lehet a szép ilyen nehéz
Elveszett belőlem rég a gyermek

A Nagy Szellem már tudja terve kész
Nem kell kérni se kapni kegyelmet
Szemedbe hullok én a tengerészXIV.

Örök portugál


Túl a vénasszonyok nyarán sajgó
Vállamba szívembe mar az őszvég
Fagyos szél húzom kabátom összébb
Nyikorog jajong a kerti ajtó

Akárha tőrök szúrj belém karc hó
Meg ne tévesszen az éjsötét ég
Lobbantom az összehordott rőzsét
Ne legyél a télben vak csavargó

Lásd mindenhol van valami újra
Gyönyörűm el ne szaladj szeress még
Megint és megint karomba hullva

Csodáld velem ezt az őszi estét
Jön a tél jön a szűzfehér kurva
S a jégvilágban mondd mit keresnékZárószonett


Minden énekem te lettél te lány
Forogtunk mint évszakok egyre
Emlékszel még szaladtál nevetve
Túl a vénasszonyok sajgó nyarán

Lepkeröptnyi volt az utak hossza
Nem tudjuk mit kavartak az álmok
Felszáradt a vér hol oltár állott
Reszketésünk nem a jég okozza

Az istenektől kaptunk sok napot
Zuhan a patak ha a hegy elfogy
Aztán szél söpri föl a harmatot

Azt akartam sose legyél távol
A kunyhónkban már rég a szél lakik
És gondol egyet és összerámol
Sorsszerű, ahogy Degan Alihastro költeményeivel találkoztam.

Egyetemista ismerősöm 2006-ban féléves ösztöndíjat kapott Lisszabonba. Könyvtári kutatásai során egy feltehetőleg dél-amerikai, 18. századi költő tizenöt versének másolatára bukkant. Rám gondolva készített belőlük nyersfordítást, s küldte el azzal: ha kedvem tartja, foglalkozzam vele.

A versek fordítása során úgy éreztem, gondolatviláguk nagyon közel áll hozzám, s arra ösztönöztek, hogy előbb egy szonettel, majd egy rendhagyó szonettkoszorúval állítsak emléket Alihastrónak, a költőnek, a volt portugálnak és Tengerszínszemű szerelmének.

Birtalan Ferenc

[KEZDŐLAP]