Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Birtalan Balázs: B-változat
(Budapest, Anonymus Kft., 1995., szerkesztette: Angyal János, borító: Szikszai Károly)


A kötet fülszövege:
„Mintegy 26 éve születtem Budapesten: e kor már nem rimbaud-i, még nem matuzsálemi és – az illetéktelen azonosításokat elkerülendő – nem is krisztusi vagy józsefattilai. Napjaimat nagyrészt élettel töltöm, de vannak köztes időszakok is. Csak remélem, hogy e versek – amelyekről nem tudom, miért engem választottak leírójukul – az előbbi elfoglaltság szülöttei.
Sok ismerősöm van, több félreismerősöm, úgy vélem, kevés ellenségem, de talán még kevesebb barátom. Utóbbi kategóriából, akivel legbizalmasabb a viszonyom, korábban ácsként működött Názáretben. Nem én kerestem a társaságát: ő szólított meg az utcán, és megkérdezte, tudom-e, merre kell menni. Néha ma is bizonytalan vagyok a válaszban.
Fenti sorokban ötször szerepel a nem szó. Gyengébb pillanataimban ezt pechnek nevezem, kétszemközt alkalmanként bevallom önmagamnak: még lenne hová fejlődnöm. Ugyanis tagadásnál szívesebben mondok igent. Amikor van mire.”

Tartalom

Parittya nélkül

ÍME:

1 691012-2415
Ecce homo
Karambol
Ébredés
Nincs hajóstop
Dies irae
Genesis
Egy tél előtt
Eredményhirdetés
Némafilm

ÍME: AZ

Mire gondolt
Sámántánc-ballada
Számban zabla
Betontükör
Azt a hangot
Szabadlábon
Most
Történet egy Verbőczy Antal-történetről
Távirat
Párhuzamos rekviem
Oratio
Az út előtted
A hajósinas éneke
Apologetika
Avarmagány
Intermezzo
Elegia anachronistica
Próbálj dönteni
Egy nemlétező Dalí-kép alá
Lázár
Jin-jang

ÍME: AZ EMBER

Haditudósítás
Epifánia
Tavaszi Apokalipszis
Apokrif
Kitárt kezek függönye
Rébusz
Stille Nacht
B-változat
Dal, hozott anyagból
Óda egy őshüllőhöz
Prognózis
Mítosz
Regölés
Kis nyelvtani példázat a transzcendencia paradoxonjára


Parittya nélkül


ne kérdezd király miért kértem
e soron kívüli audienciát
ha nem csal meg előérzetem érteni fogod
egymásra dobált szavaimat

írhattam volna dalaidat én is
melyeket szent pillanatokban
háromezer éve idéz a világ
némi eltérést csupán a számozás mutatna
allelujával tánccal dicsértem őt
erős kezeit megénekeltem
de a történet végén kapna helyet
a de profundis a miserere
s az éli éli lamma szabaktani

király ha éppen királyod előtt állsz
kit fiadnak nevez a történelem
mutass le rám hasonlítsd össze sorsunk
pár szó erejéig említsd meg nevem
ott végzem ahol kezdted
mezítelen védtelenül állok
egy szál parittya nélkül
és nem vigasztal kiválasztott voltom
mikor jönnek jönnek a góliátok


Vissza a tartalomhoz

ÍME:1 691012-2415


kettes számú
az Eötvös József Gimnázium
I. a osztályának névsorában
tollal
félig írt füzettel
indulok szerencsét próbálni
Birtalan Balázs lehessek


Vissza a tartalomhoz


Ecce homo


miután bebizonyították
megvalósítása lehetetlen
kezdett foglalkoztatni
a perpetuum mobile elkészítésének
problémája


Vissza a tartalomhoz


Karambol


Tizennégyéves öregember
találkozott a szerelemmel.


Vissza a tartalomhoz


Ébredés


felmentést nyújtó pillanat
álomba hív az ébredés
mint Baltazár lakomáján
nálam is megjelent a kéz

körpályán a gondolatok
fakó színekben remegnek
sötét falon kilenc betű
izzik vakítón: szeretlek


Vissza a tartalomhoz


Nincs hajóstop


Táltosparipán
csodaköntösben
kerestem Smaragdvárost
törpével óriással tervezgettem
mint győzöm le a sárkányt

Titokban szívott cigaretták
ködjébe bújva
állok a lány ablakánál
álmom porladó gyémánt
nincs hajóstop
gyalog indulok Ithakába


Vissza a tartalomhoz


Dies irae


füstbe lábadt város
csaholó utcák tűzfalak
krizantém-gyanús éjszaka
eget kiált egy lámpavas

menekülni míg lehet
felhőbe szökik a tócsa
zárva a határ szűkölünk
sötétbújócska


Vissza a tartalomhoz


Genesis


Patkolt éjszaka hátán
kereste álmát
tudta
messze a hajnal
se út
se fény
állt a semmibe zárva
és teremtett Istent
saját képmására


Vissza a tartalomhoz


Egy tél előtt


Ma minden csillag nekem lobog.
Fagyott fényükből tüzet lopok.
Ág-bogak mélyén ropják boldog
táncukat percnyi árny-koboldok.

Üvegcseppcsönd. Jaj, ha megpattan,
vad lesz az éjjel, irgalmatlan.
Mezítelen fák: alvó botok.
és minden csillag lobog, lobog.


Vissza a tartalomhoz


Eredményhirdetés


A versenyt
– Ki tud rövidebb idő alatt
világot teremteni? –
hat nappal az Úristen nyerte.


Vissza a tartalomhoz


Némafilm


kis fűszál ne félj
bízón tekints a napra
tölgyfává emel

*

Felejtsd a rosszat. Este van.
Nem les rád senki, látod.
Füstlányok tánca – fújhatod.
Emlékük őrzi álmod.

*

hozzám közel a végtelen vége
nyúlnék utána nem érem el

*

Fekszem melletted.
Reszketek.
Tört szarvú unikornis
tiporja testedet.

*

Csillagok támasztják a korhadt eget.
Bolyongok köztük félve-fázva.
Még nem omlik, de eljő az idő,
mikor az ugrást Akela elhibázza.

*

Léptem – nem sáncolhatok.
Álom-szájszagú holnapok.
Elment az utolsó phaiák hajó.
Árbochoz köti magát a szó.

*

verhaereni szél kavar lehullt nyarat
hittem Nils Holgersson leszek
mintha hintán messze szálltam
de nem jöttek a vadludak

*

nem hómező
lavina
leállósáv nincsen
gömbcikkeket rakosgatok
istennélküli hitben

*

nap hegyek tavak
feketehangyák tánca
harmatcseppemlék


Vissza a tartalomhoz

ÍME: AZMire gondolt


a jászol
Jordán vize
lecsillapított tenger
kenyér bor
ezüstpénz
a hang
íme az ember

felelj
ki holtat támaszt
kárpitot repeszt
mire gondolhatott
a középső kereszt


Vissza a tartalomhoz


Sámántánc-ballada


percek
éveknek gyilkosai
valahol bent dobban a végzet

egy szó
kimondhatatlan álmok
űzött vadlovak szélviharban

véred
kiontott harmatával
végy öledbe céda valóság


Vissza a tartalomhoz


Számban zabla


ősz vagy tavasz
pár mocskos hókupac
a szürke ég tükör
tavasz vagy ősz
nem érzem kezed
s a vers önmegsemmisítő gépezetében
kicsontozott plágiumok közt
csupán a kurvaélet kap létjogot
hasba rúgott kutya
menekülnék
de erős a rács
a Föld Szellemét megírta Madách
megírtak mindent az összes történelmi korban
patává rágott körmeimmel túrok a porban
emelném fejem
számban zabla
nyalogasd sebeimet
csukott szemmel nézek a napba
csecsemő kisgyerek kamasz
gyújts gyertyát
takard le az eget
ősz tavasz


Vissza a tartalomhoz


Betontükör


szavak boszorkányszombatja
borálmú száraz esték
síromra töviskoszorút
a stigmát húsomba messék

rövidnadrág emléke még
betontükörbe nézek
kezemben keserű pohár
nem marad rejtve vétek


Vissza a tartalomhoz


Azt a hangot


néhány perc még a vasárnap
szertartásosan toll füzet
hanyatt az ágyon
várom
jöjjenek
a séták
vízpart
tücskök és füzek
egy íz
egy mondat
három vagy négyévesen
napfényt szürcsölt a délután
valaki fogta a kezem
talán
még egyszer
azt a hangot
udvar kenyérbél
vadgalambok
és fészket raktam egy madárnak
vagy
amikor
és a
néhány perc még
nincs vasárnap


Vissza a tartalomhoz


Szabadlábon


kiéhezett szavak ketrecében
hogy mersz mozdulni télbőrű vándor
istenek sem értik éneked

lesz ki hisz neked
kapsz kendőt sebedre

álmodj magadnak múltat szigetet
ebédszünetet tart a történelem
lehetsz ha akarsz a Nincsen krónikása

jambusok temetők szerelmek
ábécé-rendben
mint döglött pisztolyok hevernek

kásahegy
talán kibukkansz majd a túloldalán

szívd be a levegőt
nyisd fel a szemed

szabadlábon vagy

ha elhiszed


Vissza a tartalomhoz


Most


       karácsonyos a kedvem.
Fenyőillatú az őszi sötétség,
szívemre aggatok néhány csingilingit,
s míg a Kilencediket dudorászom,
vágyva-várakozva bontogatom
gondolataim csomagját –
még nem tudom, mit találok
a díszpapír alatt.


Vissza a tartalomhoz


Történet egy Verbőczy Antal-történetről


Ki tudja, a fizikai teljesítmény vagy a helyzetkomikum
idézi vissza tízegynéhány év távlatából is
a kifakadást: „Ez nem teadélután!”,
s a három pofon csattanását?
Hiszen fantáziaszegény geg-filmeken kívül ritkán tapasztalni
rövid egymásutánban három egyforma ütést – ugyanazon arcon;
ott is az együgyű hős lesz szenvedő alany.
Az eleve elrendelés lehetőségét latolgatva máig tűnődöm:
az amúgy jámbor Somlói tanár úr
– élővilág-óráin általa is megszokott dumaparti közepette –
miért pont engem szemelt ki hirtelen lobbanása céltáblájául.
S ha annak idején visszapimaszkodom vagy elbőgöm magam,
talán rég feledésbe merül az egész,
így a történetből csupán egy láncszem hibádzik
– míg bal pofámon tovább ég a bőr –,
s e hiány égetőbb az objektív fájdalomnál:
nem jut eszembe semmi áron,
padtársammal miről folyt éppen
a rosszemlékűvé vált beszélgetés.

Ám úgy gondolom, e kérdés messze túlmutat
teadélutánokon,
iskolákon,
élővilágon.


Vissza a tartalomhoz


Távirat


öklendezik a toll
ráhagyom írja a verset
írja helyettem
szavak falkája kerget
mögöttük útjelzők
költők hevernek
emlékük halkul

Összecsomagolt éveiddel
hol csavarogsz, Arthur?!


Vissza a tartalomhoz


Párhuzamos rekviem


(Hommage à J.A. és L.Z.)


síneket penget
a balatoni szél

keres tízmillió árva
takar súlyos márványtábla
halványodsz a szürke csöndben
kötve hatvan fűzve ötven

egyedül hagytad
zokog a tél


Vissza a tartalomhoz


Oratio


Látja, Tanár úr, körülzárt az este,
mely önt egykor izzó kérdésre bírta,
múltat-jövőt dúlván szelíd szavakkal,
s ím háborúkon, vad békéken által
e „miért” végül engem ért utol,
hogy kérdőjelét durván torkomba fúrva
kárörvendőn nézze, mint izzad vért a tollam...

Tanár úr, ön már ismeri a választ.
Nem kell számoljon végső számadással:
egy sorban ül Jónással, Szent Balázzsal,
míg én e földön, minek tagadni, félek,
nem tudom, zsongó fejem meddig marad
még az örvénylő víz fölött. Hát kérem,
eszközöljön ki számomra fenn az égben
egy harmadosztályú, rozzant cethalat!


Vissza a tartalomhoz


Az út előtted


Hátrahajolva nézz az égre.
Szemedre ülnek csillagok,
három időben elmerülve
őrlik a manna-illatot.

Isten gyermek, gyöngyökkel játszik.
Végtelen fekete sort fűz.
Lépésnyi az út előtted.
Kétoldalt jegenyesortűz.


Vissza a tartalomhoz


A hajósinas éneke


víz
mindenütt víz
egyedül maradtam
a kapitány első tiszt rég halott
sirályokat se látni
csak a víz
mely módszeresen mossa le a húst
az elhullott matrózok csontjairól
mi után nyúljak
nem értek műszerekhez
térképek titkos kódjaihoz
én csak idekeveredtem e kísértethajóra
mikor szöktem menekültem
ki tudja honnan mikor miért
most hullámok áramlatok sodornak új vizekre
s irgalmat nem ismerőn tűz a nap

volna egy tépett vitorlám
mit felvonhatok
lenne új remény
de csak a tört árboc
azt meg várhatom
hogy belekapjon
ha mégis föltámad
a Szél


Vissza a tartalomhoz


Apologetika


1.

ha látnád őt a kis szobában
miután minden befejeződni látszott
s helyére gördült a szikla
ha látnád
arcára róva a tegnap
ha egyszer arra járnál
könnyek közötti mosolyból értenéd-e
beavatott
már tudja
várja


2.

Mit mondjak Neked,
szépet, meglepőt?
Megbotránkoztatni se tudlak –
elsírtad akkor minden félelmemet.

Mit mondanál nekem
bocsánatról, szeretetről,
végtelenek, parányok titkairól,
ha mint napfölkelte, mindent átragyogsz,
midőn újra és újra magasba emeltetsz?

Kaphat-e még értelmet szavam,
ha átölelve hitetlenségemet,
naponta Szentek Szentjévé avatsz,
s hogy véred által fogadtál Atyád fiává,
nyílhat-e másra a szám,
mint eldadogott Ave Mariákra?


Vissza a tartalomhoz


Avarmagány


megöregednék itt
mint ez a fa
földből kidagadt gyökerekkel nyújtózkodnék az örök patak felé
hajam szitáján tűzne át a nap
újrafestve mindig
az avarmagányú völgyet
üldögélnék mohalepte sziklán
– megkövesült béke a halkcsobogású csöndben –
nézném
a mindenséget hordja hátán egy lárva
nézem
míg Tábor-hegyévé szelídül a Mátra
s a kövek bokrok gallyak kórusába
olvadva éneklem
kicsit sután ugyan
de égre tárt karokkal:
„Jó nekünk itt, Uram!”


Vissza a tartalomhoz


Intermezzo


négy éve gyertyát gyújtottam neked
legyél ki vagy
legyek ki vagyok

fejemre húzom prémes álmaim
megszelídítem kóbor álmaim
bűnössé tesznek ordas álmaim
„NÁZÁRET AMINT LÉPETT
JÓ MATUZSÁLEM VOLT”

az a hol volt hol nem volt
talán igaz se volt
ráborítottam a gyertyára a tengert

most félve
kavics ne sértse lábam
túrok utána az iszapban
míg oly mélyre süpped a testem
gyertya leszek magam is
hej regő ámenVissza a tartalomhoz


Elegia anachronistica


lásd a gyermeket
övé a világ
míg döngölt padlón térdepelve
buzgón morzsolja olvasóját
a Szeplőtelen kedves
kopott szobra előtt

lásd húsz év múlva
fehér panellakásban
kockabútorok közt mint kerülgeti
nézi zavartan
szeretnie kéne
de rakja bármely polcra
valahogy nem a régi

így láss engem
ha hátradőlve a széken
szemedbe nézek
s elakad szavam


Vissza a tartalomhoz


Próbálj dönteni


lehet konvencionális dolog
cementként összeálló emlékekről
darabjaira hulló jelenről beszélni
(és ne feledjem: csak ami lesz, az a virág)
mondhatsz erőszakosnak de hidd el
pironkodva figyelem én is
félénken vacogó tudatom
mint dörgölődzik hozzád
mert az őszi erdő recsegése-cuppogása
váltig felé robbantotta
a szót mit régen felednie kéne
vádolj konoksággal vagy megalkuvással
mit tehetek kitárom karom
s próbálj dönteni
a távolból ha nézel
téged ölellek
imádkozom
vagy végérvényesen megadtam magam


Vissza a tartalomhoz


Egy nemlétező Dalí-kép alá


Ne higgy az őrült éjszakának,
ha kéjes vigyorral rád borítja
az álmok fojtó planetáriumát!

Görnyedten, végenincs barlangok során
kutatsz málló őssziklák szűz porában
elhullott szerelmek nyomai után.
Sarkadban bárgyú, vérszomjas gigásszal,
menekülvén templomtól templomig,
foszló múltadból jövőd mozaikját
próbálják kirakni kapkodó ujjaid,
de – Isten tudja, ha tudja, miért –
nem áll össze se kép, se keret
az egyformán szürke kövecsek tömegéből.
Vak harang döngi ítéletedet:
te vagy az ostya, bor, s az oltár.
Tisztátalanná szenteli hangja
a perceket, mikor költő voltál.
Vicsorgó szörnyek ölelnek lágyan...
Másnap éjfélig késik a reggel.

Ne higgy az őrült éjszakának –
várd, ha győzöd, míg felmentést csörren
a szívedben őrzött, ócska vekker!


Vissza a tartalomhoz


Lázár


időnként azt hiszem
értem a sötétet
itt három nap egy esztendő
megosztoznak rajtam a férgek
kezdem megszokni bűzömet
egy hülye dallamot dúdolgatok
fekszem
hanyatt
nem kellenek igék balzsamok
erdő barát asszony
dúdolgatok
jön ki úgy akarja
hogy feltámasszon


Vissza a tartalomhoz


Jin-jang


(Weöres Sándornak)

Két félgömb ha egymásra talál
madarak allelujája zendül
Két harmatcsepp ha egymásra talál
világot szül a fekete-fehér
Két dallam ha egymásra talál
kacsatojásból bukik ki a fény
Két ember ha egymásra talál
lábukat megmossa Isten


Vissza a tartalomhoz

ÍME: AZ EMBERHaditudósítás


Szómusztángok közt
famentes prérin állok.
Nincs menedékünk.


Vissza a tartalomhoz


Epifánia


Írj le még egy sort
húzd ki azt is

lesnek rád éhes évszakok
s bár jól tudod, hogy télre nyár jön ismét
legbelül csak ősz
csak ősz csak ősz

Forró fövenyre szűz-tiszta hóra
rendületlenül hullanak
elsárgult levelek
s egyéb elsárgult képek
míg jótékonyan elföd minden érzést
az áldott
áldott
novemberi köd –
az a rohadék.

Egyébként szerfölött praktikus találmány
képzelhetsz mögé örömöt mosolyt
(tudod, na az)
de rejthet bármi mást ízlés szerint
mert szürkére van kenve az egész
míg unalmában át nem adja helyét
a pontosan ilyen decemberi ködnek
s így tovább
ahogy jólesik

időnként hogy izgalmasabb legyen
írj le egy sort
majd húzd ki azt is.


Vissza a tartalomhoz


Tavaszi Apokalipszis


prófétáját könnyű szellőben
kereste föl a Seregek Ura

a szent ruhákat
ha meglebbenti e szellő
kivillan alóluk
a civil ruha


Vissza a tartalomhoz


Apokrif


Ültem a vámnál (vagy a bárka mellett).
Mondtam: most adom föl, nincsen több esély.
Száz sebtől vérzőn, a világból kilökve –
tökéletes a dramaturgia,
komplett háttér egy tragédiához,
csak a kulcsszereplő várat még magára,
aki sorsszerűen mindent beteljesít.

Egyszerre ott volt. Nagy tömeg kísérte,
ujjongva, táncolva, gondtalanul.
Megállt fölöttem, s kifordult a lét:
újjá lett minden. Összezavart.
„Hol van a végzet, a fátum, a balsors?” –
kérdeztem volna értetlenül,
de szólni se bírtam. Letaglózott rögtön
a szeméből áradó ős-Szeretet.

Komoly mosollyal hajolt le hozzám,
életadóan fogta meg kezem.
„Jöjj, kövess!” – mondta, s tudtuk mind a ketten:
birtoka lettem menthetetlenül.
Nevetett, nevettem, megfordult, elindult.
Gyönyörűen volt koreografálva.
Felkelek, követem – gondoltam magamban,
s nekilendültem, hogy föl tudjak állni.

Ő továbbhaladt, nem is nézett hátra.
Úgy hitte, most már nyomában vagyok.
Nem látta, mint győz a száz seb, az évek,
s hogyan húz vissza a gravitáció.
Eltűnt az úton az ünneplő tömeggel –
én meg csak nézek, nézek magam elé.
Ülök a vámnál (vagy a bárka mellett),
százegy sebből vérzőn, örökkön-örökké...


Vissza a tartalomhoz


Kitárt kezek függönye


Szlogenné lett értünk átszúrt szíved.
Közhellyé a „mindig itt vagy velünk”.
Engedelmeskedvén a küldetésnek,
„alkalmas és alkalmatlan időben”
tépem a szám keresztig tartó szeretetről –
állítólag tőled kapott hatalommal,
s tapsolok magamnak
(úgy hiszik: neked),
ha valaki bólint
könnyes szemekkel, fülig érő szájjal,
miként én tettem hajdan,
amikor először néven szólítottál.

De hulljon le kitárt kezeim függönye –
belátni rögtön a színfalak mögé:
semmivé lesz szent ripacskodásom,
leírt soraim szakadékba hullnak.
Állok csupaszon, mint egykor te a dombon,
önzésem korbácsütései nyomán
kiserken a vér,
mely nem tisztít, de mocskol:
téged, önmagam s mindazt,
kinek alkalmas és alkalmatlan időben
téptem a szám keresztig tartó szeretetről.

S míg fennhangon hirdetem:
áttetsző homlokunkon majd felragyog az új név,
magam alá húzom lábamat,
tudva:
előbb-utóbb rákerül a cédula.


Vissza a tartalomhoz


Rébusz


amikor izzadni kezd a papír
elkurvulnak a mondatok
kifogytál végképp az eufémiákból
s a verstömegek tükrében önmagára ráunt
novemberi széllel egy szó ordít csak versenyt
halál
mikor mint kismajom anyja hasán
csimpaszkodsz régvolt csókok emlékeibe
el ne ragadjon képzelt árja a Styx-nek
mikor gitárod nyakát fojtogatni kezded
ha két t-vel kell leírnod
barát
amikor imáid visszaverődnek a falról
melyről hirdeted leomlott évek óta
mikor már irigykedsz egy cigarettacsikkre
lennél macskakő mit százezrek tipornak
vagy meggyalázott rég lejárt
plakát

ilyenkor...

(A helyes megfejtőnek a szerző
kisorsolja magát.)


Vissza a tartalomhoz


Stille Nacht


Add, Istenem,
rá ne bukkanjanak
egy korhadó papirusztöredékre,
melyen megírták ódon betűkkel
karácsony igaz történetét:
hogy mentek, mentek a csillag után,
kísérte őket angyalok glóriája,
míg elértek a rozzant istállóhoz,
hol nem járt ember évtizedek óta,
csupán középen állt egy ócska jászol,
s nem volt benne, csak rohadó szalma...


Vissza a tartalomhoz


B-változat


...és körülnézvén látá:
ímé, túl jól sikerült minden.
Ekkor így szóla:
„Teremtsünk embert...”


Vissza a tartalomhoz


Dal, hozott anyagból


lehúnyja kék szemét az ég
kasztrált reménnyel kecsegtet
egy nappal közelebb a vég
könnyeim befelé peregnek

láncra vernek hónapnyi percek
bőrömhöz simult az aranyketrec
kihúnyt gyertyák emléke serceg
nincs már esély, hogy megszerethetsz

anyám-mesélte jótündérek
eltűntek rég mint éji harmat
zörgő-tablettás bölcsőének
fordít esténként arccal falnak

verejtékszagú rímkedésem
küzdöm fehér papírra nyersen
hozott anyagból álszerényen
spleenkarnálódik bárgyú versem

kábítom magam jobb jövővel
létem tán szebb világra libben
reggelenként a nap ha fölkel
szembekötősdit játszik isten


Vissza a tartalomhoz


Óda egy őshüllőhöz


Végignézvén ez elvadult,
ám steril kórházi pusztán,
csodállak,
hétcentis, műanyag
dinoszauruszkám, s váltig állítom:
te vagy az osztály esze!
Hát néked szól
e óda,
ó, Ede –
nesze!
Folyvást bízom,
titkodat majdan ellesem:
mint állasz naphosszat
méltóságteljesen nachtkasztlimon,
arcodon fönséges közönnyel,
nem gondolván
volt s jövő vízözönnel,
s mint dacolsz századok szu-
vas fogával...
Légyen mementó néked e fonák dal!
Gyakorta jártatom tikkelő szemem
ide-oda, Ede,
szépívű gerinceden, nyakadon,
s mély alázattal fogadom,
miként idéztetnek föl bennem ősi képek:
meglesem a kardfogú őzikéket
ablakom alatt, mit lágy öleléssel
koszorúznak kőkori liánok...
S ha történetesen nővérért kiáltok,
és rögvest jő a mentő-injekció,
nem látszik rajtad döbbent reakció –
ezt oldaltpillantva legott konstatálom.
Majd midőn rám harap
holmi félvad álom,
rémítvén abszurd XX. századokkal,
büszkén állsz tovább.
Gigantikus farokkal
félresöpörsz több ezer évnyi gondot,
s a verssorok végén izzadó három-pontok
számára nyugodt menedéket ad
előkelően fújtató orrlikad
(számukra ez tán az egyetlen biztos mankó),
melyből, ha hirtelen beáll a zimankó,
eltakarva mindent, árad a sűrű pára...
Így szuszogsz,
s fütyülsz a pszichiátriára!


Vissza a tartalomhoz


Prognózis


Mintázza sejtett sorsomat
e szusszanásnyi versenet:
sárkánygyíkokat fojtogat,
ki rejtelmeket fejteget.

Lesújt, akár a vasdorong,
borzaszt, mint feltört záptojás,
amint feldereng s itt borong
szemem mögött egy látomás:

míg állok bénán, réveteg,
sunyin lapítva hallgatok,
nyálzó pofájú vérebek
torkának esnek farkasok.

Apránként szemfogat növeszt,
s a kegyetlenül letiport
Tejúton vonítani kezd
négykézlábon a telihold.

Takaréklángon ég a Nap,
hogy ne fogyasszon túl sokat.
Mégis, pár kósza év alatt
a világ csendben szétrohad.

Nem marad, csak végtelen űr.
A leköszönt Isten helyett
teremteni képtelenül
lebegek a vizek felett.Vissza a tartalomhoz


Mítosz


három pár zoknim körforgása
hatnaponkénti kismosásra késztet
saját történetem így teremtődik újra
önelégülten bólogatok
(megerősítenek a viziten is)
íme nagyon jó minden

és megpihenek a hetedik napon


Vissza a tartalomhoz


Regölés


tavasszá züllenek a jégbilincses esték
most kéne álom a szemnek
hogy csönd szellője mossa át rossz tüdőmet
pattanjon a betűk érclakatja
utolsót hördüljön a törvény
és szárnyuk szegett kék madarak helyett
jöjjön el a rég beígért ország


Vissza a tartalomhoz


Kis nyelvtani példázat a transzcendencia paradoxonjára


én vagyok érted (mert másképp értelmetlen)
te vagy értem (mert másképp értelmetlen)
ő van aki van (számunkra érthetetlen)
mi vagyunk érte (minden más lehetetlen)
én a szemedbe nézek (másfele miért néznék)
te a szemembe nézel (másfele miért néznél)
ő a szívünkig ér el (és érintése megvált)
mi a szemébe nézünk (csak így láthatjuk egymást)
én ölellek téged (szótlanul a halálig)
te ölelsz engem (szótlanul a halálig)
őt megölték értünk (szótlanul tűrt a hegyen)
mi öleljük egymást (hogy a harmadnap: LEGYEN)Vissza a tartalomhoz[KEZDŐLAP] Üzenet küldése