Ez van –  Blog –  Tudatmódosítók –  Salátástál –  Terápia –  Sorskönyv nélkül –  Olvasókönyv –  Képmutatás –  Kijárat...

Keresztény archívum


Ezen az oldalon azok az írásaim szerepelnek, amelyek életem azon húsz esztendejéből származnak, amikor kereszténynek mondtam magam – s amelyeken ez oly mértékben meg is látszik, hogy ma már (pontosabban 2009 tavasza óta) nem tudok velük azonosulni. Ezzel együtt nem akarom eltávolítani őket: elképzelhető, hogy található bennük olyasmi, ami valakinek még hasznára válik.
Teológia


Feltámadt-e Jézus?
Jézus feltámadásának bizonyítása, illetve a bizonyítás korlátai

A teremtés alaphangja
„...Az ember az egyetlen olyan létező, akinek lehetősége van arra, hogy cselekedeteiben kivonja magát a világ ezen alaptörvénye alól. Ezen túlmenően arra is képes, hogy e maga előidézte törvénytelen állapotot törvényesnek kiáltsa ki, fejre állítva és kifordítva ezzel a teremtés egész rendjét...”

A dogmák változatlansága
Egy explicit eretnekség

Univerzális oldószer
Elmélkedés a supplet ecclesia elvéről

Gondolatok a nők pappá szentelésének lehetőségéről – Előadás
Elhangzott a Magyar Pax Romana 43. Kongresszusán, Siófokon, 2001-ben

Röviden a Szentlélek-keresztségről
Mit jelent a kifejezés? Helyes-e dogmatikailag, ill. indokolt-e pasztorálisan a szóhasználat?

Kérdések a hittan pótvizsgához
Ezen az oldalon olyan kérdések (és szükség szerint rövidebb vagy hosszabb válaszok) olvashatók, amelyekről kiderült számomra, hogy gyakorló katolikusok számára is problémát jelentenek.Etika


Rehabilitációs kísérlet
Gondolatok a karióti Júdásról

„...Júdás egyike volt a 12 apostolnak. Rá is érvényes, amit Jézus mondott: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket...

Párkapcsolat és kereszténység
Mi az értelme egy kapcsolatnak (és mi nem)?Társadalom


Jézus, a kozmopolita családromboló
„...Jézus elsődleges – mondhatni egyetlen – tanítása a szeretetről szól. Szeretet nemcsak a klán, a falka, hanem minden és mindenki iránt. Ad abszurdum ellenségeink iránt is, s e hozzáállás vérrokonainkat sem hozza privilegizált helyzetbe. Mert ami összeköt, az nem a vér. Valami más...”

Kereszténység és politika
„...A kereszténység és konzervativizmus fogalmát a legtöbben elválaszthatatlannak tartják. A mai magyar közéletet tekintve ez nem is meglepő. De talán a fogalmak alaposabb szemügyre vétele rávezethet, hogy ez az együtt járás korántsem szükségszerű...”

Mese a patkányról és a nádszálról – Riport (2003)
A Népszabadságnál először örömmel mondtak igent a közlésre – majd egy szerkesztőségi tanácskozás után szabadkozva hátráltak ki az ígéret mögül. Nem vállalták az egyházzal való konfrontációt.

Átvilágított egyház
Gondolatok arról, hogy mit jelent és mit nem jelent az egyház szentsége.
Megjelent a Magyar Narancs 2005. március 24-i számában.

Éjfél előtt, egyedül a tömegben
II. János Pál pápa halálára
Megjelent a Magyar Narancs 2005. április 7-i számában.

Öninterjú
XVI. Benedek pápa megválasztása kapcsán


Mi az igazság?
Teológiai gondolatok egy politikai téma kapcsán
A homoszexualitásról
keresztény megközelítésbenKereszténység és homoszexualitás
A Meleg Háttér Információs és Lelkisegély Szolgálat operátorainak képzésére 1996-ban összeállított összefoglalás

Halállal lakoljanak? - címlap Halállal lakoljanak?
A homoszexuális ember és a kereszténység

Budapest, Cartafilus, 1997.


Gondolatok az egyházról és a szivárványról
Az Öt Kenyér Közösség tablóanyaga a IV. Meleg és Leszbikus Fesztiválon (1999. július)

A homoszexuálisok helyzete az egyházban és a társadalomban – Előadás
Elhangzott a Magyar Pax Romana Fórum 42. Kongresszusán, Siófokon, 2000. április 26-án. Megjelent a kongresszuson elhangzott beszédek anyagából válogatott A család c. kötetben, a Balassi Kiadó gondozásában.

A melegek egyházi integrációjának lehetősége – Előadás
Elhangzott a Magyar Pax Romana 44. Kongresszusán, Siófokon, 2002. április 5-én. Megjelent a kongresszuson elhangzott beszédek anyagából válogatott A kölcsönösség struktúrái c. kötetben, a Balassi Kiadó gondozásában.

Kereszténység és homoszexualitás – Előadás
Elhangzott a Nő és férfi, férfi és nő. Magyarország 2002 című konferencia A homoszexualitásról a mai Magyarországon szekciójában, 2002. november 23-án, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ szervezésében.

Egy természettörvény erejű rendeletről
A Vatikán és a melegek

Publicisztika a Magyar Narancsban a Hittani Kongregáció 2003. július 31-én kelt dokumentuma kapcsán

„Leönteném őket benzinnel...” – Bevezető gondolatok egy szentmiséhez
„Imádkozzatok üldözőitekért!”

Az Öt Kenyér Közösség 2003. október 11-én engesztelő szentmiseáldozatot mutatott be a történelem során elpusztított melegekért és gyilkosaikért.

Válaszd az életet! - címlap „Válaszd az életet!”
Szempontok a homoszexualitás keresztyén megítéléséhez

Budapest, Öt Kenyér Közösség, 2004.

Aki olvasta Halállal lakoljanak? c. könyvemet, annak számára feltűnő lesz a két szöveg közötti nyilvánvaló hasonlóság, nem kevésbé az eltérések. Úgy gondolom, az Olvasónak tartozom ezért némi magyarázattal. A hasonlóság abból adódik, hogy a jelen tanulmány közvetlen alapjául a kilenc évvel ezelőtt íródott, 1997-ben megjelent könyv szolgált. A különbségnek két oka van. Egyrészt az eltelt évek során számos kérdésben árnyaltabb és – bízom benne – kiforrottabb lett a véleményem. Ebből a szempontból a szöveg akár tekinthető a hajdani könyv második kiadásának is. Másrészt annak idején kifejezetten római katolikus szemszögből fogalmaztam, most viszont a célközönséget elsősorban református teológusok, lelkipásztorok alkották.
[KEZDŐLAP] Üzenet küldése